top of page

RETNINGSLINJER, FORBEHOLD OG VILKÅR 

Endringer i festivalprogrammet

Foreningen Tellfortell gjør oppmerksom på at endringer i festivalprogrammet kan forekomme, herunder endringer i hvilke artister som opptrer under festivalen. Slike endringer kan forekomme tett opp til arrangementsdato og gir ikke rett til tilbakebetaling eller heving av billettkjøpet. Foreningen Tellfortell skal tilstrebe å håndtere eventuelle endringer på en slik måte at det fremdeles tilbys en fullverdig festivalopplevelse.

 

Avlysing av arrangementet

Foreningen Tellfortell forbeholder seg retten til selv å avlyse arrangementet.

Dersom arrangementet avlyses refunderes normalt billetter inntil 60 dager ETTER opprinnelig dato for festival. Servicegebyr blir ikke refundert. Merk at særskilte regler/vilkår for refusjon gjelder for avlysing som følge av en Force Majeure-situasjon.

Refundering skjer ikke automatisk, du må selv ta kontakt med oss for refusjon. Skjema for refusjon blir publisert på vår hjemmeside dersom vi avlyser arrangementet.

 

Flytting av arrangementet

Foreningen Tellfortell forbeholder seg retten til å flytte arrangementet.

Dersom arrangementet blir flyttet vil alle kjøpte billetter fremdeles være gyldige, og kan dermed benyttes til ny dato. Dersom ny dato ikke passer for deg kan du få refundert kjøpte billetter inntil 60 dager ETTER opprinnelig dato for festival. Servicegebyr blir ikke refundert.

Refundering skjer ikke automatisk, du må selv ta kontakt med oss for refusjon. Skjema for refusjon blir publisert på vår hjemmeside dersom vi flytter arrangementet.

 

Force Majeure

Foreningen Tellfortell sine forpliktelser overfor billettkjøperne i disse kjøpsvilkårene, herunder også foreningens ansvar for gjennomføring av arrangementet, inkludert billettkjøpers eventuelle rett til refundering og erstatning/prisavslag, bortfaller dersom arrangementet helt eller delvis rammes av en Force Majeure-situasjon før eller under arrangementet.

Med Force Majeure menes årsaker som er utenfor foreningen Tellfortell sin kontroll som foreningen rimeligvis ikke kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis, og ikke uttømmende: krig, opptøyer, terrorisme, større sykdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.

bottom of page