ARTISTER OG FORFATTERE 2019

Nedenfor ser du hovedartistene som er klare for Tellfortell i 2019.  Flere annonseres fortløpende så følg med her og på vår Facebookside!

I tillegg kommer også en rekke fremføringen fra Prøverommet. 

Det tas forbehold om endringer.

PRØVEROMMET (7 minutters fremførelser)
Har du tenkt deg på Tellfortell og samtidig ønsker å fremføre noe egenprodusert (musikk, poesi, dikt el.l.) fra Prøverommet, kan du gi oss beskjed når du kjøper festivalpasset ditt. Fremføring på Prøverommet er et tilbud som er forbeholdt publikummere som deltar på festivalen og betaler festivalpass.
Prøverommet er både for amatører som ønsker å vise seg frem og for profesjonelle artister og musikere som vil teste ut et nytt konsept eller nytt materiale på et lydhørt publikum. Det er satt av 7 minutter til hvert innslag, slik at flere får muligheten. Trenger du mer tid, kan du be om det, så vil det bli vurdert. Dersom du kommer med i programmet til Prøverommet, vil du motta en hyggelig gave fra Foreningen TELLFORTELL som takk for innslaget.