top of page

FORENINGEN TELLFORTELL

Foreningens overordende formål er å være en motvekt til utviklingen hvor sosiale medier spiller stadig større roller som kommunikasjonsarenaer og møteplasser uten at mennesker møtes ansikt til ansikt.

Festivalen skal bygge nettverk mellom norske og internasjonale kunstnere, artister, forfattere og musikere, skape inspirasjon og motivasjon til kunstnerisk utvikling i ulike retninger og stimulere til nyskaping med hensyn til formidling. Med festivalen ønsker Foreningen Tellfortell også å fokusere på at en historie kan fortelles på mange ulike måter, ved å legge til rette for et mangfoldig historiefortellermiljø som er åpent for både utøvere og publikum – lokale, nasjonale og internasjonale.  Vi ønsker også å gjøre musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig og stimulere til kunstnerisk fornyelse og utvikling - også ved å ta vare på, formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge.

 

"Vi ønsker at festivalen skal bygge nettverk mellom lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere, artister og musikere - amatører og profesjonelle. Vi vil gi amatører, dvs. utvalgte publikummer som ønsker det, en mulighet til å fremføre noe de har laget selv, har på hjertet eller brenner for, og tilby både deltagere og det generelle publikummet engasjerende innslag av høy kvalitet. Vi håper alle vil oppleve fine møter med andre artister, kunstnere, forfattere og musikere – at de knytter nye kontakter, bygger nye nettverk og får ny inspirasjon og motivasjon til å fortsette med det man gjør eller til å gå nye veier. Ikke minst håper vi at det skapes nye vennskap. Vårt nye og moderne lydstudio (Farm Studio) er tilgjengelig for musikalske møter og gir mulighet for å utvikle og skape nye historier sammen på tvers av språklige, landlige og sjangermessige grenser. I arbeidet med programmet vil vi prioritere egenproduserte fremførelser på norsk - og oppfordrer spesielt utøvere fra Akerhus-regionen til å søke om å opptre i PRØVEROMMET (7 minutters innslag for amatører).

Hvert år vil festivalen dessuten ha ett innslag som en hyllest til vårt tids aller største historieforteller: Bob Dylan - og vise hvordan hans fortellerkunst har inspirert formidlere til å skape eget materiale i Norge.

Kari Meyer

Kari Meyer.jpg
Magne_Hellesjø.jpg
Per Petterson.jpeg

KARI MEYER

GRUNNLEGGER OG

DAGLIG LEDER

 

Kari er TELLFORTELL festivalens grunnlegger, daglige leder og programansvarlige.

 

Hun har sin bakgrunn fra reklame-bransjen og er daglig leder i Tam Tam @ The Farm AS samt grunnlegger og administrator av Bibclick - internett portalen som bibliotekene bruker til å lage trykksaker og materiell.

Hun arbeider også som artist manager, grafisk designer og web designer og styrer den daglige driften i Farm Studio.

 

TLF.: 908 49 441

E-POST: kari@tellfortell.no

MAGNE HELLESJØ

PRODUSENT OG MUSIKKANSVARLIG

 

Magne jobber til daglig i Barnevernet samtidig som han er produsent i Farm Studio - festivalens eget lydstudio.

 

Han er låtskriver, produsent og musiker for egne og andres prosjekter.

 

PER PETTERSON

LITTERÆR RÅDGIVER

Per er vår gode venn og nabo som fungerer som litterær konsulent for festivalen.

Han er en av Norges mest kjente forfattere med stor suksess i inn- og utland.

Per har mye å si for den litterære delen av programutformingen, selv om han ikke opptrer eller leser fra scenen selv...

bottom of page